Nyhed

EjendomDanmark

Ejendomdanmark vælger TeamShare…

Nyhed

Farmakonomforeningen

Farmakonomforeningen forbedrer sin medlemsservice med TeamShare…

 

Nyhed

ETF

Ergoterapeutforeningen har valgt TeamShare…

 

Nyhed

Astma-Allergi

Astma-Allergi Danmark skal anvende TeamShare…

 

Nyhed

Fibia

Fibia har valgt TeamShare som ny ESDH…

 

KundeCase

Cabi

Med TeamShare har Cabi opnået et bedre overblik…

 

KundeCase

Fysioterapeuter

TeamShare til Danske Fysioterapeuter…

 

TeamShare til medlemsorganisationer

TeamShare anvendes i dag af flere medlems- og interesseorganisationer og sikrer at både medarbejdere og
medlemmer får den bedst mulige arbejdsunderstøttelse, hjælp og service.

Bedre service til medlemmerne

Ved at automatisere arbejdsgange og give brugeren et bedre overblik over både medlemmer og sager, bliver det hurtigt let at give medlemmerne en bedre service. De kan få hurtigt svar på deres spørgsmål eller en status på en aktuel sag.

Det frigiver også brugernes tid til vigtigt og værdiskabende arbejde.

Overblikket sikres ved at den enkelte organisation, som en del af implementeringen, får opsat TeamShare til at vise de informationer, som er vigtige på et samlet skærmbillede, f.eks. medlemsoverblik, hvor stamdata vises, sammen med nyeste korrespondance, aktuelle dokumenter og interne opgaver til opfølgning. Med andre ord – et 360 graders overblik.

Integreres TeamShare med andre løsninger, kan synkroniserede data være en del af overblikket og dermed undgår brugeren at skulle skifte systemer, for at få alle oplysninger.

Det er også vigtigt at medlemmerne har let ved at kontakte jer.

TeamShare kan gøre det endnu lettere, ved at tilbyde medlemmerne adgang til målrettede webskemaer til henvendelser, evt. inkl. indbygget FAQ undervejs, så de bliver hjulpet til at give den nødvendige information.

For at holde kontakten, samtidig med at data holdes sikret, kan TeamShare også leveres med en portal, hvor medlemmet kan se aktuelle og tidligere sager, samt kommunikere med jer.

Portalen kan anvendes til sikker post og også til medlemmer med tillidshverv.

Ved at tilbyde både detaljerede og specifikke sider med sags- og medlemsoverblik og tilpassede lister med overblik over sager, er det let at se fremgangen. Dertil kommer muligheden for at få rapporter eller statistik leveret, hvilket også kan hjælpe ledelsens arbejde.

Stærke indbyggede værktøjer

For at hjælpe brugeren bedst muligt, kan TeamShare vise et komplet overblik over både medlemmer eller sager. Medarbejderen kan så arbejde derfra, hvad enten der er behov for overblik over korrespondance, igangværende sager, andre dokumenter eller historik.

Læg dertil en søgefunktion, som fungerer som på Google, med resultater tilpasset til brugeren og mulighed for at filtrere yderligere. Alle PDF-dokumenter OCR-behandles, således at alt relevant findes og præsenteres for brugeren der søger.

Sammen med en række andre funktioner, som automatiserede workflows, dokumentkurv, opgavelister, delte favoritlister og et indbygget kontraktstyringsmodul giver det den mest komplette og integrerede ESDH-løsning på markedet, som lader medarbejderne koncentrere sig om det vigtige arbejde og lader systemet håndtere resten.

Bygger på Microsoft

TeamShare er en standardløsning, som kan tilpasses den enkelte organisation – også efterfølgende. Vi tilbyder moduler til tilpasning, f.eks. til at give adgang til eksterne samarbejdsparter. TeamShare kan håndtere både medlemssager og administrative (interne) sager, med skabeloner til både sager og dokumenter.

TeamShare bygger på kendte værktøjer fra Microsoft, hvilket giver let genkendelig brugergrænseflade, samt muligheden for at redigere dokumenter samtidigt og komplet versionshistorik.

TeamShare er tilgængelig direkte i Outlook og Office-pakken. Det betyder at brugeren ikke behøver at skifte vindue eller program for at udføre arbejdet, men kan starte eller fortsætte med udgangspunkt i enten en e-mail eller et dokument.

Implementeringen foregår i et velkendt og gennemprøvet agilt forløb, med workshops, som sikrer at alle deltagere bliver hørt. Det sikrer ejerskab, når I går i drift, så projektet bliver en succes, for alle, fra ledelsen til sagsbehandlerne og de lejlighedsvise brugere.

Integreret løsning

Udover at få TeamShare sat op til jeres krav og behov, som vi afdækker i de indledende workshops, tilbyder vi også at integrere løsningen med jeres øvrige løsninger.

TeamShare kan integreres til MemberCare og andre medlemshåndteringsløsninger, samt CRM, ERP, m.fl. Ligeledes integration til FirstAgenda, CPV/CVR-databaser, telefoniløsninger m.fl.

Ved at synkronisere data, kan der muligvis også en besparelse på licenser, når sagsbehandlerne ser alle data i TeamShare og ikke skal have adgang til andre systemer.

Ved at tilbyde fleksibel levering (hostet hos tredjepart, hos jer selv, eller ”as-a-Service”), alt efter ønske, gør vi det muligt at tilpasse TeamShare til jeres systemlandskab.

Adgangsstyring og værktøjer til GDPR, såsom indsigtssager og kassationsregler er naturligvis indbygget i TeamShare.

Referencer

Vores referencer tæller bl.a. Ingeniørforeningen IDA, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, HKKF og flere andre.

I vores seneste kundetilfredshedsundersøgelse i 2020 gav vores kunder os 100% ”tilfreds” eller ”meget tilfreds”, som svar på spørgsmålet om hvor tilfredse vores kunder er med det produkt vi leverer OG på spørgsmålet om hvor tilfredse de er med Lector som leverandør.

Vi afholder ERFA-møder, hvor vi inviterer vores kunder til at komme med feedback og forslag til nye forbedringer. Det betyder at som kunde hos Lector er du med til at bestemme, hvordan vores løsninger skal se ud næste år og hvad vi skal have med på vores roadmap.

TeamShare understøtter behandling af personfølsomme og -henførbare oplysninger i forbindelse med Persondataforordningen (GDPR) med indbyggede værktøjer til bl.a. indsigtssager, rapporter mm. Læs mere om Persondataforordningen her.

Du kan finde TeamShare referencer her.

Ønsker du at se alle fordelene, så kontakt Christian Kirkedal og få en uforpligtende præsentation.
Du kan skrive til Christiancki@lector.dk eller ringe direkte på mobil +45 60 70 70 60.

Lector er leverandør på SKI-rammeaftale og kan levere TeamShare på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige.