Danish English

Konsulentydelser til Nordea

Lector har lige siden det blev stiftet i år 2000, og uden afbrydelser, leveret konsulentydelser til Nordea.

 

Udfordring

 
Nordea har, som Skandinaviens største bank, et IT-miljø, som har en høj grad af kompleksitet, hvor data flyder gennem mange forskellige applikationer, og der er store krav til validitet og oppetid. Et system som ikke fungerer, kan på få timer forårsage enorme tab.

  

Datamængder i de løsninger som anvendes, når et omfang som ikke ses i mange brancher, hvilket stiller skærpede krav til de IT-løsninger som afvikler dagens opgaver.

 
De senere år har compliance, i forhold til de meget omfattende krav som stilles til banksektoren, også fyldt meget hos kunden.

 
Til IT-understøttelse af sådanne projekter, er det ikke nok med dygtige tekniske specialister. Her kræves konsulenter, som udover en stærk teknisk værktøjskasse, også kan bidrage med domæneviden indenfor finansverdenen.

 
Særligt i forbindelse med større IT-projekter, er der behov for ekstern kompetence til softwareudvikling og forbedringer af IT-infrastrukturen.

 

 

Nordea

 

 

Løsning

 
Lector har siden år 2000 arbejdet tæt sammen med Nordea omkring leverance af eksterne konsulenter til forstærkning af teams i såvel drifts- som projektforløb.

 
Ydelserne omfatter flere typer af kompetencer, herunder bl.a.:

  • Udvikling af nye applikationer
  • Applikationsvedligeholdelse
  • Database administration
  • Test og test management
  • Program- og projektledelse
  • Analyse
  • Operativsystemer og Infrastruktur

Lector’s konsulenter kommer typisk med viden fra finansdomænet fra tilsvarende opgaver, og kobler således en dyb teknisk indsigt med en god forståelse af de forretningsmæssige udfordringer, som en given IT-løsning skal løse.

 

Udbytte

 
Lectors leverancer bygger på mange års samarbejde og langvarige relationer. Kunden behøver ikke forholde sig til en ny kontaktperson hos leverandøren hvert år, som starter forfra fra ”Adam og Eva”.

 
Lector kender kundens kontekst og præferencer. Også når det kommer til de personlige egenskaber, som en konsulent skal have for at passe ind. Dette kendskab gør det muligt for Lector at finde den rette mand til jobbet.

 


 

Nordea er med sine 30.000 medarbejdere, og ca. 11 mio. privatkunder og mere end 500.000 erhvervskunder, den største bank i Norden, og blandt de ti største i Europa.

 
Nordea er førende inden for corporate og institutional banking, retail banking og private banking, samt førende udbyder af livsforsikring- og pensionsprodukter i de nordiske lande.

 

Læs mere om Nordea her.

 


 

Tilbage

 

 

 

NNN

Nordea

        Lector  l  Ordrupvej 101  l  2920 Charlottenlund  l  Tel. +45 44 50 21 50 l  info@lector.dk  l  CVR-nr. 10 02 16 18  l  Følg os på Linkedin Ikon

© Lector 2022