Persondataforordningen (GDPR)

Lector overholder Datatilsynets regler og retningslinjer for opbevaring af persondata, og gennemgår årligt en kontrol fra et eksternt IT revisionsselskab.

I den forbindelse udstedes en ISAE 3000 og ISAE 3402 erklæring omkring overholdelse af Databeskyttelsesloven (Persondataforordningen/GDPR).

I de ydelser og systemer vi leverer, har vi altid lovgivningen i baghovedet, både i forhold til design og sikkerhed. Vi leverer kun løsninger, som er sikre og gennemtestede.

Vi understøtter vores kunders overholdelse af gældende lovgivning i de løsninger vi markedsfører, og med funktionalitet og brugervenlighed for brugeren som top prioritet.

Vi tager “vores egen medicin” og anvender, hvor det er muligt vores egne systemer internt.

Lector har som leverandør i mange tilfælde rolle som databehandler, med mulig adgang til personfølsomme oplysninger som er omfattet af Databeskyttelsesloven.

Derfor er vi vant til at holde et højt sikkerhedsniveau, og vores medarbejdere arbejder dagligt indenfor rammerne af sikkerhedspolitikker og databehandleraftaler.