KundeCase

Rejsekort & Rejseplan

Rejsekort & Rejseplan A/S har valgt TeamShare/ESS…

KundeCase

Movia

IT-understøttelse af kundehenvendelser…

ESS - Standardsystem til sagsbehandling af henvendelser

ESS er et standardsystem, der digitaliserer processen omkring sagsbehandling af henvendelser fra oprettelse til afslutning.

ESS er baseret på Microsoft-teknologi, og er tæt integreret til Word og Outlook.

Systemet består af følgende moduler

Udbytte ved at anvende ESS til henvendelser
 • Strømline og automatisere processerne omkring behandling af henvendelser
 • Nedbringelse af den tid medarbejdere anvender på sagsbehandling
 • Uafhængighed ift. enkeltpersoner der behandler sager
 • Overblik og synlighed i de enkelte sagers livscyklus
 • Alle hændelser og dokumentation ift. sagerne er samlet ét sted
 • Overholdelse af milepæle og leverancer i sagen
 • Forbedret datafangst og reducering af fejl, hvorved datakvaliteten forhøjes
 • Mulighed for løbende monitorering og opfølgning på KPI’ere, samt ledelsesmæssig rapportering og statistik
 • Mulighed for at anvende NemID
 • Kan integreres til websites, kunderegistre og øvrige applikationer f.eks. ESDH- eller andre systemer
 • Understøtter kravene i Persondataforordningen
Fremhævet funktionalitet

Effektiv digitalisering
ESS forenkler rutiner for sagsbehandleren, og sørger for struktur i sagsbehandlingen, samt efterfølgende rapportering. Dokument- og opgavestyring sikrer, at alle informationer er tilgængelige på sagen.

Overblik og hurtig respons
Sager fremsøges gennem oversigter og brug af søgninger. Sagen administreres i sagsvinduet, med overblik over forløbet, og adgang til sagens status og næste trin.

Brugervenlig dialog
En intuitiv og genkendelig brugerflade, hvor ESS integrerer med de kontorværktøjer, som medarbejderen kender fra MS Office, skaber fordele i den daglige anvendelse.

Ledelsesinformation med både detaljer og overblik
Overblik over sagsbehandlingen, gennem prædefinerede rapporter eller ad-hoc via dataanalyser, der kan viderebehandles i regneark.

Online registrering af henvendelser
Modulet ESS Web giver mulighed for oprettelse af en henvendelse elektronisk. Ud fra de informationer der ønskes registreret, oprettes sagen i ESS uden direkte adgang til ESS. Modulets responsive design tilpasser sig automatisk forskellige skærmstørrelser – f.eks. desktop, smartphone og tablet.

Elektronisk kommunikation med parter
Modulet ESS Portal giver mulighed for at kommunikere med eksterne parter involveret i en sag, uden at disse har direkte adgang til ESS. De kan oprette og besvare kommentarer i forløbet, uploade dokumenter, og modtage ”frister”/”remindere” i sagen – ”Nyt til dig”.

Fleksibelt standardsystem
ESS er et standardsystem, der konfigureres, og let tilpasses eller ændres ift. aktuelle arbejdsgange/behov. Rig mulighed for integration/dataudveksling med andre systemer.

ESS understøtter behandling af personfølsomme og -henførbare oplysninger i forbindelse med Persondataforordningen (GDPR).

Læs mere om Persondataforordningen her.

ESS kan bl.a. udvides med følgende moduler: ESS WebESS Portal og ESS Møde.

Du kan finde ESSreferencer her.

Ønsker du at høre mere om ESS, så kontakt Christian Kirkedal og få en uforpligtende præsentation.
Du kan skrive til Christiancki@lector.dk eller ringe direkte på mobil +45 60 70 70 60.

Lector er leverandør på SKI-rammeaftale og kan levere TeamShare på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige.