Digitalisering af ydernummerskemaer

Med ny digital ansøgning om ydernumre i TeamShare halveres tidsforbruget for medarbejderne, samtidig med at medlemmerne får hurtigere sagsbehandling.

Danske Fysioterapeuter behandler mellem 1000 – 1200 ansøgninger om ydernummer om året for fysioterapeuter, som arbejder under sygesikringsoverenskomsten.

Tilmeldingen sker ved at fysioterapeuten udfylder og sender et skema til Danske Fysioterapeuter, som sikrer at fysioterapeuten er autoriseret, hvorefter skemaet sendes til regionen.

Brugervenlig ansøgningsproces

Indtil nu har der været mange manuelle processer i Danske Fysioterapeuters sagsbehandling. Ansøgerne har gennem en manuel proces, udfyldt en redigerbar PDF, som skulle printes og underskrives, for til sidst at scannes og sendes som vedhæftet fil i en e-mail.

Med den nye digitale løsning, er det nu blevet meget lettere. Ansøgeren skal i stedet for at udfylde en redigerbar PDF, udfylde et brugervenligt online-skema, hvorefter han/hun kan underskrive digitalt med MitID. Når ansøgningen er underskrevet, sendes sagen direkte videre til regionen.

Automatiseret sagsbehandling

En stor del af de manuelle processer i Danske Fysioterapeuters sagsbehandling er blevet automatiseret:

 • Automatisk tjek af autorisationsnummer
  Når ansøgeren udfylder skemaet online, er der en automatisk validering af autorisationsnummeret via et opslag i yderregisteret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Automatisk videresendelse til regionen
  Hvis autorisationsnummeret kan valideres, sendes det underskrevne dokument automatisk videre til regionen.
 • Automatisk oprettelse af sag
  Der oprettes automatisk en sag i TeamShare på den fysioterapeut, som er ansøger. Hvis der er tale om en ansættelse på et eksisterende ydernummer eller en vikar, knyttes begge parter også til sagen. Det giver det bedst mulige overblik for medarbejderne. 
 

Gevinsten ved digitaliseringen er bl.a.:

 • Øget brugervenlighed for medlemmerne
 • Datavalidering og kvalitet
 • Større effektivitet i arbejdsgange og administrative processer
 

Vil du høre mere om mulighederne med TeamShare, så kontakt Christian Kirkedal på tlf. 60 70 70 60 eller via e-mail til cki@lector.dk.

Du kan læse mere om TeamShare her.

Du kan hente kundecasen som PDF her.

Danske Fysioterapeuter er fag- og interesseforening for 16.000 fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende. Medlemmerne er ansat på sygehuse, plejehjem, kommuner, private virksomheder mv. og selvstændige med egen klinik eller indlejere på klinik.

Læs mere om Danske Fysioterapeuter her.

”95% af de indsendte ansøgninger ryger nu direkte videre til regionen. Det værdifuld tid og hjælper både os og vores medlemmer.”

Lia Ellehuus
Web Product Owner
Danske Fysioterapeuter