Danske Handicaporganisationer - ESDH, e-mailarkivering og videndeling

Danske Handicaporganisationer blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer. Der er i dag 35 medlemsorganisationer i DH, som tilsammen har mere end 340.000 medlemmer, og organisationerne repræsenterer alle typer handicap.

DH beskæftiger sig med handicappolitik i bred forstand, og i alle aspekter og sektorer i samfundet. DH skal ifølge vedtægterne alene arbejde med de emner, der er af fælles interesse for medlemsorganisationerne.

Digitalisering af sagsbehandlingen

I 2011 besluttede Danske Handicaporganisationer at erstatte deres gamle ESDH-system med TeamShare. Det var ambitionen at implementere en løsning til sags- og dokumenthandtering, som var baseret på Microsoft Sharepoint og som kunne stilles til rådighed for medlemsorganisationerne under DH.

Ved at tilbyde medlemsorganisationer, at de kunne få deres eget virtuelle ESDH-system, som en del af DHs TeamShare installation, fik organisationerne én løsning, hvor der kunne høstes stordriftsfordele under implementering og efter overgangen til drift.

Medlemsorganisationerne blev tilbudt et eller flere arkiver efter behov, hvor de kan udnytte adgangen til et komplet ESDH system til bl.a. e-mailarkivering og videndeling, samtidig med at selve administrationen af systemet bliver håndteret centralt.

Eftersom der er vandtætte skodder mellem de juridiske enheder, så kan de også frit vælge integrationer og opsætning af workflow efter behov.

TeamShare er i forbindelse med implementeringen blevet testet af DHs medlemsorganisationer for at sikre, at systemet også kan bruges af personer med f.eks. synshandicap.

Leverancen omfatter

 • Projektledelse
 • Microsoft konsulenter


Integrationer

 • Publicering til Intranettet
 • Integration til økonomisystem


Konvertering

Der er konverteret sager og dokumenter fra ESDH systemet Acadre. Konverteringen er løst ved at gennemføre nedenstående aktiviteter:

 • Workshop med analyse af data og kundens forventninger til slutprodukt
 • Udtræk af data
 • Mapning af indhold fra gammel til ny struktur
 • Sagskonvertering
 • Indlæsning af parter
 • Indlæsning dokumenter


Uddannelse

Undervisningen omfatter målrettede kurser med kursusmateriale og opgaver til følgende grupper:

 • Systemadministratorer
 • Driftsafdelingen
 • Almindelige brugere

Du kan hente kundecasen som PDF her.

Danske Handicaporganisationer er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). DH har 35 medlemsorganisationer med tilsammen over 340.000 medlemmer og dækker alle typer handicap. DH beskæftiger sig med handicappolitik, der dækker alle sektorer af samfundet.

Læs mere om Danske Handicaporganisationer her.