Nyhed

Rejsekort & Rejseplan

Rejsekort & Rejseplan A/S har valgt TeamShare/ESS…
Nyhed

Rejsekort erhverv

Rejsekort erhverv er gået live med ny…

Nyhed

Movia Flextrafik

Movia Flextrafik har valgt ESS, ESS Web og ESS Portal…
KundeCase

Movia

IT-understøttelse til kundehenvendelser…
KundeCase

Metro Service

ESS til Metro Service Kundeservice…

ESS PAF (Politisk Agilt Fagsystem) - Den agile genvej til hurtig eksekvering af politiske beslutninger

Konkret hjælp til digitalisering af politiske tiltag

Når politiske beslutninger udmønter sig i ændrede eller nye behov, er det vigtigt at kunne handle hurtigt. Ofte kræver politiske beslutninger nye digitale hjælpemidler, som kan sikre at beslutningen konkretiseres effektivt, indenfor en kort tidsramme og til aftalt budget (gerne under udbudsgrænserne).

Det er vigtigt at den digitale understøttelse ikke bliver et administrativt/økonomisk monster, som ikke er til styre, enten fordi det bliver for specialiseret eller fordi det giver for besværlige arbejdsgange for de involverede medarbejdere.

Løsningen er derfor at finde den gyldne middelvej mellem et specialudviklet system, som skal kodes fra bunden og (endnu) en videreudvikling af eksisterende ESDH-systemer, der ofte bliver både tidskrævende og omkostningstung. En effektiv digitalisering med simple rutiner for medarbejderne, som hjælpes i arbejdet, både med struktur og overholdelse af frister, samt mulighed for statistik og afrapportering på resultater.

Standardsystem som fundament

ESS PAF er et supplement til de eksisterende ESDH- og ECM-løsninger, som ofte ikke er i stand til at håndtere tilpasninger i større grad, uden at blive enten uoverskuelige eller dyre.

For at kunne levere en effektiv løsning, skal det grundlæggende være på plads. Derfor bygger PAF på kendt teknologi fra Microsoft og giver byggestenene til et robust system, som kan konfigureres til at håndtere forskellige typer arbejdsgange, fra simple ansøgninger til komplekse økonomiberegninger.

Med PAF bliver digitaliseringsstrategier ikke en udfordring, men en mulighed for at forbedre og forenkle de nuværende løsninger, til gavn for både brugere med borgere.

Brugervenlig dialog

ESS PAF er bygget op med en konfigurerbar intuitiv og genkendelig brugerflade, hvor PAF integrerer med de kontorværktøjer, som medarbejderen kender fra Microsoft Office, hvilket skaber fordele i den daglige anvendelse, da det er let at gå til.

Brugerne får hjælp

Aktuelle og tidligere sager kan fremsøges gennem oversigter og brug af gemte søgninger. Sagen administreres i sagsvinduet, med overblik over forløbet, og adgang til sagens status og næste trin.

Undervejs hjælpes brugeren med at udarbejde de rigtige dokumenter eller svar. ESS PAF kan også sørge for at indhente yderligere oplysninger fra eksterne kilder, f.eks. ved integration til registre eller databaser.

Hurtig levering

Med afsæt i en velafprøvet leveringsmodel og et dybt kendskab og samarbejde med Statens IT, er det muligt at levere en effektiv understøttelse af de ønskede processer og arbejdsgange på kort tid.

Det er muligt at få en løsning på få måneder, frem for store IT-projekter, som kan løbe over flere år, med risiko for at projektet enten ændres undervejs eller kuldsejler.

Desuden anvendes Digitaliseringsstyrelsens kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde aktivt, for at sikre forankring af opgaver, transparens i samarbejdet, hurtig respons og den bedst mulige realisering af gevinster af implementeringen.

Til den aftalte pris

Noget af det vigtigste ved et godt samarbejde, er løbende dialog, også ved korte projekter. Det sikrer at der hele tiden er koordinerede opgavebeskrivelser og -ansvarlige, opdaterede risikologs samt fokus på kerneopgaver. Det er vores erfaring at det giver det bedste resultat og mulighed for at opgaven løses til den aftalte pris. Det kan vores referencer desuden skrive under på.

Realisering af gevinster

Opfølgning på implementering er vigtigt for at sikre at vidensoverdragelsen er sket korrekt. Desuden indeholder ESS PAF omfattende muligheder for rapportering og statistik på det udførte arbejde, enten ad hoc dataanalyser, som løbende automatisk prædefinerede rapporter eller som udtræk til Business Intelligence-værktøjer.

Det understøtter politisk dokumentation af de opnåede resultater for både medarbejdere og ledelse.

Vores referenceliste tæller bl.a. Udlændinge- og Integrationsministeriet, Danmarks Nationalbank, DSB, Miljø- og Fødevare-ministeriet, Københavns Kommune, Forbrugerrådet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og mange flere.

Du kan finde ESSreferencer her.

Ønsker du at høre mere om ESS, så kontakt Christian Kirkedal og få en uforpligtende præsentation.
Du kan skrive til Christiancki@lector.dk eller ringe direkte på mobil +45 60 70 70 60.

Lector er leverandør på SKI-rammeaftale og kan levere TeamShare på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige.