KundeCase

Taster Wine

Taster Wine håndterer EMCS med LTS…
Nyhed

JYSK

JYSK har valgt LTS som ny platform til told…
Nyhed

hummel A/S

hummel A/S har valgt LTS til deres fremtidige…
Nyhed

Fairpoint Outdoor

Fairpoint Outdoor A/S har valgt LTS…

EMCS (Excise Movement Control System) registrerer bevægelsen af ​​punktafgiftspligtige varer.

Når du køber eller sælger vin, øl, spiritus, tobak og/eller visse mineralolieprodukter, som skal transporteres uden afgift (afgiftssuspension) fra et EU-land til et andet EU-land, skal du bruge EMCS, som er obligatorisk for virksomheder. Det kræver en registrering hos Skattestyrelsen for den pågældende afgift.

EMCS anvendes ifm. handel blandt EU-medlemslande, for at bekæmpe skattesvig og sikre en sikker bevægelse af punktafgiftspligtige varer med information i realtid og kontrol af varer, der flyttes under afgiftssuspension. EMCS er også med til at forenkle procedurer og fremskynde frigivelsen af garantier, når varer ankommer til deres destination.

I EMCS kan man oprette og kvittere for ledsagedokumenter elektronisk, ligesom kvittering for modtagelse af varer også foregår elektronisk.

EMCS-modulet i LTS håndterer både ind- og udgående EMCS-transaktioner. Modulet er integreret op mod SKATs EMCS-system, hvilket muliggør, at ledsagedokumenter bliver håndteret i LTS fra start til slut.

Samtidig understøtter LTS også alle tilgængelige beskedtyper i SKATs EMCS-løsning.

Fra LTS kan man bl.a.:

  • Oprette et nyt udgående ledsagedokument og samtidig modtage et indgående
  • Annullere eller ændre modtager – også efter varerne har forladt lageret
  • Afvise/delvist afvise varer ved ankomst
  • Danne en nødprocedure (ledsagedokument) i tilfælde af fejl/nedbrud i SKATs EMCS-system, så chauffør/transportenhed kan igangsætte transporten med et ledsagedokument, uden at skulle vente på at systemet hos SKAT bliver klar igen.


LTS
kan tillige generere en EMCS administrativ rapport (PDF), som chaufføren skal have med når varerne forlader lageret.

Ved hjælp af en mail notifikation, kan LTS underrette brugeren når nye ændringer sker i processen. Dermed har brugeren mulighed for at handle i tide, hvis varerne ikke er fremme inden tidsfristen i ledsagedokumentet.

EMCS-modulet er fuldt integreret i Lectors cloudbaserede standardløsning LTS Logistics Trading Services, der understøtter hele toldprocessen fra import af varer fra lande uden for EU, toldoplagsregnskab, og til salg til lande inden- eller uden for EU.

Outbound overview

Du kan læse mere om hvordan Taster Wine anvender EMCS her.

Du kan også læse mere om Lectors toldsystem LTS her.

Du kan finde LTS referencer her.

Vil du høre mere om hvordan Lector kan hjælpe din virksomhed med EMCS, så kontakt Claus Bruus Olesencbo@lector.dk eller ring på mobil nr. +45 31 41 49 10.