Danish English

 

Nationalt ID-center (NIDC) har valgt ESS

 

Nationalt ID-center (NIDC) har valgt ESS som værktøj til effektivt at kunne digitalisere deres arbejdsgange. ESS kan understøtte behovet for en sikker proceshåndtering med mulighed for at kunne dokumentere arbejdet efterfølgende.

 

Udfordring

 

NIDC undersøger fysiske dokumenter, såsom pas og andre identifikationspapirer og dokumenter, bl.a. i forbindelse med sager for personer, der søger opholdstilladelse eller anden adgang til Danmark.

 

I forbindelse med undersøgelserne anvendes en række udstyr, bl.a. UV-lamper, mikroskoper m.m. Anvendelsen af udstyret skal dokumenteres og logges i et system.

 

NIDC havde behov for et standardsystem, som kunne tilpasses til deres arbejdsgange, med fleksibilitet nok til at understøtte fremtidige ændringer i form af understøttelse af ukendte love og regler, samt tilføjelse af felter og trin i behandlingen i takt med at dokumenter ændres og viden opbygges.

 

Samtidig var sikkerheden meget vigtig for NIDC, da der er tale om særdeles fortrolige oplysninger, både i form af de fysiske dokumenter, men også i forbindelse med de data der omhandler dem. Det betød at det var kritisk for NIDC at data var utilgængeligt for uvedkommende.

  

Løsning


Arbejdsgangene indeholder en række kontroller og håndteringer af dokumenter. Registreringen af, hvem, hvordan, hvornår og med hvilke værktøjer gemmes i ESS med anvendelse af en række skemaer, hvor brugeren registrerer hvilket udstyr der er anvendt i hvilke sager.

 

ESS understøtter disse komplekse procedurer og er konfigureret til at indeholde alle NIDC’s værktøjer og arbejdsgange. Sikkerhedsmæssigt logger og blokerer ESS for eksport af personfølsomt data.

 

Det er også muligt at anonymisere alle personfølsomme oplysninger efter afsluttet sagsbehandling, således at alle love og regler overholdes, samtidig med at der kan opretholdes anonymiserede data til statistik og rapportering.

 

Hele løsningen blev leveret af Lector som et samlet forløb fra analysefase over implementering, konfiguration og tilpasning til overgangen til support og drift.

 

Udbytte

 
NIDC har fået en tilpasset og konfigureret standardløsning, som opfylder alle de nuværende behov og ønsker, samtidig med at løsning er forberedt til at kunne håndtere nye typer oplysninger, dokumenter og ændrede regler.

 
Ligeledes opdateres ESS løbende, således at der altid er understøttelse for nyeste platforme samt værktøjer.

 
Sikkerheden håndteres automatisk for brugerne, så det er let for dem at arbejde, vel vidende at der hele tiden er styr på, hvem der har adgang til oplysninger, sager og afgørelser.

  

 

NIDC Billede

  

 


 

Du kan hente kundecasen som PDF her.

 


 

Nationalt ID-center (NIDC) er en organisatorisk del af Udlændinge-og Integrationsministeriet, men opererer uafhængigt. NIDC's primære opgave er at yde rådgivning og bistand til danske myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet.

 

Læs mere om NIDC her.

    


 

Tilbage

 

 

 

NNN

NIDC DK Logo M Krone

 

”Lector har indenfor aftalt

tid  og økonomi leveret en løsning til styring af sagsflow ved dokumenthåndtering,

der på god og brugervenlig vis understøtter NIDCs faglige behov og arbejdsgange.”

 

Charlotte Birthe Wedel

Koncern IT-chef

Udlændinge- og Integrationsministeriet        Lector  l  Ordrupvej 101  l  2920 Charlottenlund  l  Tel. +45 44 50 21 50 l  info@lector.dk  l  CVR-nr. 10 02 16 18  l  Følg os på Linkedin Ikon

© Lector 2022