Levering af Microsoft Sharepoint baseret ESDH-system med workflows

VandCenter Syd har sammen med Middelfart Spildevand og Svendborg Vand & Affald mfl. etableret et fælles driftselskab under navnet SamAqua A/S.

Alle selskaber havde oprindeligt forskellige ESDH-systemer, men besluttede at arbejde hen imod en fælles IT platform og herunder også en fælles ESDH-platform, dog med vandtætte skodder mellem de juridiske enheder.

Der er gennemført en faseopdelt implementering af ESDH-systemet TeamShare med diverse workflows til automatisering af processer til en organisation med flere selvstændige juridiske enheder. Alle enheder bruger samme installation af TeamShare, men hver enhed får sit eget arkiv.

Derudover bliver der opsat workflows og integrationer individuelt til de forskellige selskaber, så det passer præcist til deres behov og forretningsgange.

TeamShare er fælles platform for sagsstyring og dokument-håndtering for selskabernes godt 200 medarbejdere. Alle medarbejdere har adgang til TeamShare, som en del af deres windowsbrugergrænseflade, og selve ESDH-funktionaliteten er placeret som et plug-in til Outlook og de øvrige Microsoft Office programmer.

Workflows er en vigtig del af leverancen, og der er leveret to omfattende workflows til SamAqua

Fakturagodkendelse:

Automatisering af opgaver vedr. fremsendelse af fakturaer til godkendelse, kontering og integration til Navision.

Bestilling af vandstik:

Automatisk udførelse af en række opgaver, når der skal projekteres et vandstik, godkendelser, adviseringer, afsendelse af ordrer til entreprenører.

Integrationer til følgende systemer

 • Økonomisystemet Navision
 • Fagsystemer, kunde- og leverandørregistre
 • Intranet med Web Parts
 • Webformularer


Konvertering af data fra følgende systemer

 • Opus, E-doc, Acadre


Konverteringen har omfattet

 • Workshop med analyse af data
 • Udtræk af data
 • Mapning af indhold fra gammel til ny struktur
 • Sagskonvertering
 • Indlæsning af parter og dokumenter


Uddannelse er en væsentlig del af TeamShare leverancen

Undervisningen omfatter målrettede kurser med kursusmateriale og opgaver til følgende grupper:

 • Superbrugere, Systemadministratorer, Driftsafdelingen, Almindelige brugere

Du kan hente kundecasen som PDF her.

VandCenter Syd har sammen med Middelfart Spildevand og Svendborg Vand og Affald etableret selskabet SamAqua A/S, som udover at stå for it leverancerne til nævnte selskaber også leverer IT ydelser til andre forsyningsselskaber.

Læs mere om SamAqua her.