Nyhed

Rejsekort & Rejseplan

Rejsekort & Rejseplan A/S har valgt TeamShare/ESS…

Nyhed

Trafikselsskab

Nordjyllands Trafikselskab har valgt ESS…
KundeCase

Movia

IT-understøttelse af kundehenvendelser…
KundeCase

Klagenævnet

ESS til Klagenævnet for Domænenavne…
 
KundeCase

Metro Service

ESS til Metro Service Kundeservice…
 
KundeCase

De finansielle ankenævn

ESS til Sekretariatet for de finansielle ankenævn…
 

ESS - Standardsystem til sagsbehandling af claims / erstatningskrav

ESS er et standardsystem med tilhørende moduler, der digitaliserer processer omkring sagsbehandling, i forbindelse tab og erstatningskrav for aktiver (ved f.eks. transportskader), fra oprettelse til afslutning.

ESS sørger for at virksomheden selv har styr på alle hændelser og krav vedrørende en sag, med mulighed for at afstemme tab og erstatningskrav, på tværs af forretningsenheder. 

Systemet består af følgende moduler

ESS registreres følgende elementer vedrørende sagen:

 • Parter/hvem er involveret i sagen
 • Erstatningskrav og skadesansvar overfor transportør/forsikringsselskab
 • Frister
 • Dokumentation og information om hændelser/opgaver relevant for sagen

 

Udbytte ved at anvende ESS claims/erstatningskrav
 • Strømline og automatisere processerne omkring sagsbehandling
 • Nedbringelse af den tid medarbejdere anvender på sagsbehandling
 • Uafhængighed ift. enkeltpersoner der behandler sager
 • Overblik og synlighed i de enkelte sagers livscyklus
 • Alle hændelser og dokumentation ift. sagerne er samlet ét sted
 • Overholdelse af milepæle og leverancer i sagen
 • Forbedret datafangst og reducering af fejl, hvorved datakvaliteten forhøjes
 • Mulighed for ekstern adgang (modtager/transportør) til information via Portal
 • Mulighed for løbende monitorering og opfølgning på KPI’ere, samt ledelsesmæssig rapportering og statistik
 • Kan integreres til websites, kunderegistre og øvrige applikationer f.eks. ESDH eller andre systemer
 •  
Fremhævet funktionalitet

Effektiv digitalisering
ESS forenkler rutiner for sagsbehandleren, og sørger for struktur i sagsbehandlingen, samt efterfølgende rapportering. Dokument- og opgavestyring sikrer, at alle informationer er tilgængelige på sagen.

Overblik og hurtig respons
Sager fremsøges gennem oversigter og brug af søgninger. Sagen administreres i sagsvinduet, med overblik over forløbet, og adgang til sagens status og næste trin.

Brugervenlig dialog
En intuitiv og genkendelig brugerflade, hvor ESS integrerer med de kontorværktøjer, som medarbejderen kender fra MS Office, skaber fordele i den daglige anvendelse.

Ledelsesinformation med både detaljer og overblik
Overblik over sagsbehandlingen, gennem prædefinerede rapporter eller ad-hoc via dataanalyser, der kan viderebehandles i regneark.

Online registrering af henvendelser
Modulet ESS Web giver mulighed for oprettelse af en henvendelse elektronisk. Ud fra de informationer der ønskes registreret, oprettes sagen i ESS uden direkte adgang til ESS. Modulets responsive design tilpasser sig automatisk forskellige skærmstørrelser – f.eks. desktop, smartphone og tablet.

Elektronisk kommunikation med parter
Modulet ESS Portal giver mulighed for at kommunikere med eksterne parter involveret i en sag, uden at disse har direkte adgang til ESS. De kan oprette og besvare kommentarer i forløbet, uploade dokumenter, og modtage ”frister”/”reminder” i sagen – ”Nyt til dig”.

Fleksibelt rammesystem
ESS er et rammesystem, der konfigureres, og let tilpasses eller ændres ift. aktuelle arbejdsgange/behov. Rig mulighed for integration/dataudveksling med andre systemer.

ESS understøtter behandling af personfølsomme og -henførbare oplysninger i forbindelse med Persondataforordningen (GDPR).

Læs mere om Persondataforordningen her.

Moduler:

ESS kan tillige udvides med følgende moduler: ESS Web og ESS Portal.

Du kan finde TeamShare referencer her.

Ønsker du at høre mere om ESS, så kontakt Christian Kirkedal og få en uforpligtende præsentation.
Du kan skrive til Christiancki@lector.dk eller ringe direkte på mobil +45 60 70 70 60.

Lector er leverandør på SKI-rammeaftale og kan levere TeamShare på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige.