Nyhed

Bloomingville

har valgt LTS til toldbehandling…
Nyhed

Slagter Theilgaard

har valgt LTS til håndtering af told…
Nyhed

JP Group

JP Group har valgt LTS som ny platform til told…

Aktiv forædling

Aktiv forædling defineres som fremstilling af varer til eksport, med fritagelse af told- og afgiftsbetaling for råvarer, materialer og komponenter, der importeres fra 3. lande.

Fremstillingen af eksportvarerne sker under de betingelser der fastsættes i bevillingen. SKAT udsteder bevilling til aktiv forædling efter skriftlig ansøgning.

Bevillingen udstedes til den ’person’ (bevillingshaver), der fremstiller eksportvarerne.

I Danmark udsteder SKAT bevilling til aktiv forædling: Suspensionsordningen.

  • Suspension, skyldig told på råvarer, materialer og komponenter suspenderes på importtidspunktet, mod efterfølgende eksport af de forædlede varer. Den del af de importerede varer der kan henføres til de ikke-eksporterede forædlede varer, skal der efterfølgende betales told af.

Det er typisk virksomheder med en stor eksportandel, der anvender aktiv forædling.

Bevillingen kan blandt andet søges som en enhedsbevilling, der gælder i hele EU, eller som en bevilling til 3-sidet aktiv forædling, hvor importen af råvarer sker i Danmark, og eksport af forædlede varer sker fra Holland.

Bevilling til aktiv forædling kan kun udstedes:

  • Til personer der er etableret i EU
  • Når de importerede råvarer, materialer og komponenter kan identificeres i forædlingsvaren
  • Når proceduren for aktiv forædling kan bidrage til at skabe de bedste vilkår for eksporten af forædlingsvaren, uden at væsentlige økonomiske interesser i EU berøres. Se afsnittet om økonomiske forudsætninger.

Eksempel på anvendelse af aktiv forædling, suspensionsordningen

En virksomhed importerer stof og knapper fra Asien for at anvende disse i produktionen af bukser og bluser, der skal eksporteres til USA. I produktionen indgår også lynlåse og andre dele, der er produceret i EU.

Inden importen fastsætter SKAT en udbyttesats på baggrund af produktionsoplysninger eller en opgørelse af materialeforbrug. Udbyttesatsen defineres som den mængde forædlingsprodukter, der kan produceres udfra en given mængde importvarer.

På importtidspunktet suspenderes betaling af tolden, og en eventuel importlicens eller tilladelse skal ikke fremlægges. Varerne er ikke i fri omsætning, og der kan ikke disponeres frit over varerne.

Efter produktion eksporteres varerne inden genudførselsfristen, og der skal ikke betales told i Danmark.

Eksempel på anvendelse af aktiv forædling, suspensionsordningen

En betingelse for at kunne få en bevilling til aktiv forædling er, at de økonomiske forudsætninger er opfyldt, det vil sige at væsentlige interesser hos producenter af tilsvarende varer i EU ikke krænkes.

SKAT udsteder ikke bevilling til aktiv forædling, før de økonomiske forudsætninger kan betragtes som opfyldt, og der kan opstå situationer, hvor bevillingen ikke kan udstedes, selv om de økonomiske forudsætninger er opfyldt.

Afslutning af proceduren for aktiv forædling
Proceduren for aktiv forædling afsluttes ved at angive de indførte varer eller forædlingsvarerne til udførsel, fortoldning (suspensionsordningen), destruktion eller overførsel til en anden toldprocedure.

Du kan finde LTS referencer her.

Vil du høre mere om hvordan Lector kan hjælpe din virksomhed med aktiv forædling, så kontakt Claus Bruus Olesencbo@lector.dk eller ring på mobil nr. +45 31 41 49 10.