ESS til Klagenævnet for Domænenavne

Udfordring

Klagenævnet for Domænenavne havde behov for en integreret it-løsning, som kunne give grundlag for mere effektiv og 100% digital sagsbehandling inkl. onlinebetaling af klagegebyrer.

Det var desuden et krav, at en kommende løsning skulle:

  • Leve op til alle lovkrav og standarder for offentlige myndigheders it-løsninger
  • Kunne håndtere sagsbehandling på flere sprog (DA/EN)
  • Så vidt muligt være baseret på (tilpassede) standardløsninger

Den tidligere platform havde ikke integration mellem it-systemets enkelte dele, og manglede mulighed for krypteret kommunikation med sagens parter.

Derudover var der mange manuelle processer med sagsakter både digitalt og på papir.

Udbytte

Klagenævnet for Domænenavne har allerede opnået følgende:

  • 100% digitaliseret sagsbehandling i et integreret it-system
  • Fået fjernet et meget stort antal manuelle processer
  • Dokumenteret og kvalitetssikret mange flere af vores processer


og på sigt forventes betydelige effektiviseringsgevinster og højere kvalitet i sagsbehandlingen.

Løsning

Klagenævnet for Domænenavne har, med udgangspunkt i ESS og de tilhørende moduler ESS Web og ESS Portal, fået en løsning med fuld integration til mødeplatformen First Agenda og betalingsplatformen QuickPay.

Løsningen opfylder føromtalte behov, og har samtidig effektiviseret alle processer for medarbejderne i hele sagsforløbet, og de dertil knyttede dokumenter med flere parter og høringer.

Lector har stået for implementering af ESS, med konfigurering, udvikling af funktionalitet, samt integration til hhv. Whols-database hos DK Hostmaster og betalingsplatformen QuickPay.

Teknologier og værktøjer

ESS er en Microsoft Windows applikation, udviklet i .Net og baseret på Microsoft SQL. ESS er integreret med Microsoft Office, Outlook og Word. ESS Web og ESS Portal er Microsoft Web applikationer ligeledes udviklet i .Net, og baseret på Microsoft SQL.

Du kan hente kundecasen som PDF her.

Klagenævnet for Domænenavne er et uafhængigt klagenævn, som behandler tvister mellem registranter og tredjeparter om registrering og anvendelse af domænenavne under det danske .dk-domæne, samt klager over beslutninger truffet af DIFO/DK Hostmaster om overholdelse af de fastsatte forretningsbetingelser og vilkår.

Læs mere om Klagenævnet for Domænenavne her.