Lector som samarbejdspartner

Samarbejdet med Lector er baseret på klassiske dyder, men hvad mener vi med klassiske dyder? Det er meget enkelt. Har vi f.eks. lovet dig at et projekt er færdigt til en bestemt dato og til en given pris – så bliver det sådan.

Det er måske medvirkende til, at vi har en meget høj kundeloyalitet, men vores trofaste kunder kan også skyldes, at vi tilbyder garanti for resultatet. Vi mener nemlig ikke at der grund til at investere i it, hvis det ikke medfører forbedringer f.eks. i form af bedre videndeling, rationalisering af arbejdsgange eller bedre økonomi.

De klassiske dyder kombineret med høje kompetencer, mener vi derfor er årsagen til vores loyale kunder.

Lector leverer, implementerer og udvikler strategiske it-løsninger til håndtering af viden og information – og omsætter viden og information til resultater i form af forretnings- og konkurrencefordele for kunden.

Vi tilbyder både standardløsninger udviklet af Lector og it-services baseret på standardplatforme som f.eks. Microsoft, Oracle, Java og mobility platforme til smartphones.

Lector beskæftiger i dag 40 konsulenter (inkl. Offshore).

Lector overholder kravene i databeskyttelsesforordningen

Lector har en uafhængig ekstern bekræftelse på, at vi overholder kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Lector er revisionsgodkendt med ISAE 3000 og ISAE 3402 erklæring fra inforevision for overholdelse af lovens bestemmelser om beskyttelse af personfølsomme data.

Du kan finde de seneste erklæringer her.

Lector er tilsluttet IT-Branchens sikkerhedskodeks

Lector er tilsluttet IT-Branchens sikkerhedskodeks, der har til formål skabe klare retningslinjer og god dialog omkring sikkerhedsbrister.

Du kan læse mere om sikkerhedskodekset her.

“Vejledning til anmeldelse om sikkerhedsbrister” kan du læse her.

Lector er med på SKI

Lector er optaget på SKI’s (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) dynamiske indkøbsaftale der omhandler standardsoftware.

Det betyder at Lectors løsninger TeamShare og ESS kan indkøbes gennem SKI.

Du kan læse mere om SKI her.