Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

Levering af en Microsoft-baseret applikation til sagsstyring og klagesagsbehandling

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) blev etableret af Lægemiddelindutriforeningen (Lif), Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL) og Parallel-importørforeningen af Lægemidler (PFL).

Nævnet skal videreføre og sikre selvjustits med lovgivningen og de brancheetiske regler – det vil sige regler, som regulerer lægemiddelvirksomhedernes samarbejde med og information

til sundhedspersoner, beslutningstagere og patientforeninger for de virksomheder, der er tilsluttet ENLI.

Formålet med ENLI er, at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter, samt at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter.

ENLI valgte Lector som leverandør af et nyt system til almindelig sagsbehandling og til klagesagsbehandling. Målet var at levere et nyt system til Etisk Nævn, som skulle blive deres forretningsapplikation og det skulle være integreret med diverse Microsoft systemer, herunder Outlook, Word, m.fl.

Der var få overordnede krav til systemet

 • Baseret på Microsoft teknologi
 • Brugergrænsefladen skulle være intuitiv og integreret med Windows
 • Specialtilpasningerne skulle være på plads efter et kort udviklingsforløb

Det var vigtigt for Etisk Nævn, at der blev etableret et it-mæssigt grundlag for at digitalisere hele sagsbehandlingen – fra modtagelsen af en udfyldt webformular med anmeldelse, og frem til den endelige afslutning af sagen, med en afgørelse og deraf følgende konsekvenser.

De fleste af kravene kunne opfyldes indenfor rammerne af standardsystemet ESS og de øvrige krav blev opfyldt ved specialudviklede plug-ins. Eftersom det var et projekt, som skulle holdes indenfor en aftalt budgetramme, og applikationen skulle leveres på forholdsvis kort tid, blev det besluttet at hele udviklingsdelen skulle gennemføres som et agilt projekt. Lector leverede løbende løsningsforslag POC’ere ud fra møder og korte beskrivelser, som kunden kunne tage stilling til. Eftersom udviklingen foregik i et agilt forløb, og kunden var med i beslutningerne hele tiden, så blev slutproduktet leveret i en udgave, som var tæt på forventningerne.

Løsningen er integreret med Microsoft Dynamics NAV, både i forhold til visse klagegebyrer samt i forhold den kompensation nævnets medlemmer kan blive pålagt at betale ved overtrædelser af nævnets retningslinjer.

Leverancen omfattede

 • Projektledelse
 • Microsoftkonsulenter


Uddannelse

Undervisningem omfattede:

 • Superbrugere
 • Systemadministratorer
 • Driftsafdelingen
 • Almindelige brugere


Integrationer

 • Integration til webformularer
 • Integration til Microsoft
 • Dynamics Navision
 • Integration til Microsoft Office

Du kan hente kundecasen som PDF her.

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) blev den 1. april 2011 etableret i dets nuværende form af Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL) og Parallelimportørforeningen af Lægemidler (PFL). Nævnet skal videreføre og sikre selvjustits med lovgivningen og de brancheetiske regler.

Læs mere om ENLI her.