Dansk Ungdoms Fællesråd

ESS til Dansk Ungdoms Fællesråd

Det finansielle ankenævn

ESS til Det finansielle ankenævn

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

Levering af en Microsoft-baseret applikation til sagsstyring og klagesagsbehandling

Klagenævnet for Domænenavne

ESS til Klagenævnet for Domænenavne

Metro Service Kundeservice

ESS til Metro Service Kundeservice

Movia

IT-understøttelse til kundehenvendelser og rejsetidsgaranti

Nationalt ID-center

Nationalt ID-center har valgt ESS

Rejsekort

ESS til Rejsekort