Miljø- og Fødevareministeriet - Intranet, projektrum og videndeling med ekstern adgang

Udfordring

Miljø- og Fødevareministeriet har gennemført et EU-udbud vedrørende anska­ffelse, implementering og vedligeholdelse af et nyt intranet, bl.a. med projektrum for ministerområdets 4.000 medarbejdere.

Styrelserne under ministeriet indgår nu oftere i projekter med eksterne parter, og havde brug for en samarbejdsplatform, hvor styrelsernes ansatte kunne dele projekter og dokumenter med eksterne og midlertidigt tilknyttede samarbejdspartnere.

Løsning

Miljø- og Fødevareministeriet valgte den nemmeste løsning, nemlig at anvende TeamShare til opgavestyring, dokument- og videndeling. TeamShare blev udvidet med modulet ”Ekstern adgang” til TeamShare, der primært bruges til projektadgang for eksterne brugere og deling af dokumenter, viden og information.

TeamShare er tilgængelig via fjernadgang via pc og via browserinterface. Dette gør adgang til viden og projektdokumentation (f.eks. vigtige gravetilladelser eller lignende) let tilgængelig for brugere, der arbejder i felten.

Interfacet for interne og eksterne brugere er identisk, såvel som funktionalitet. Adgangsprivilegier for brugere styres af projektejere og kan di­fferentieres på tværs af projekter. Det er muligt at give adgang til hele projekter, udvalgte mapper og individuelle dokumenter. Det er også muligt at kontrollere om brugerne har ret til at læse/skrive/slette eller uploade dokumenter.

Udbytte

Ud over at give eksterne samarbejdspartnere adgang til en effektiv samarbejdsplatform, giver det også mulighed for medarbejderne i styrelserne at bruge samme indgang til at arbejde uden for kontoret.

Ved at både medarbejdere og samarbejdspartnere har samme brugerinterface, er der aldrig tvivl om hvordan det bruges. Og med rettighedsstyring er det let at kontrollere, hvem der har adgang til hvad.

Projektforsiden gør det muligt for brugerne at få et 360 graders oversigt over projektet, tilhørende brugere, opgaver og nyheder samt poste opdateringer til alle projektdeltagere. Med et enkelt klik får brugere også et overblik over alle arbejdsprocesser, der er knyttet til projektet og alle kan dermed koncentrere sig om arbejdet, i stedet for værktøjet.

Du kan hente kundecasen som PDF her.

Miljø- og Fødevareministeriet blev etableret ved tiltrædelsen af regeringen Lars Løkke Rasmussen den 28. juni 2015. Miljø- og Fødevareministeriet er dannet ved en sammenlægning af Fødevareministeriet og Miljøministeriet.

Miljøministeriet blev oprindelig etableret i 1971 som Ministeriet for Forureningsbekæmpelse og skiftede to år senere navn til Miljøministeriet. Fødevareministeriet har rødder tilbage til Landbrugsministeriet, der blev oprettet i 1896. Landbrugsministeriet blev senere lagt sammen med Fiskeriministeriet, og i 1997 blev Fødevareministeriet skabt gennem yderligere omstruktureringer.

Læs mere om Miljø- og Fødevareministeriet her.