Taster Wine håndterer EMCS med LTS

Udfordring

Taster Wine A/S er én Danmarks største privatejede og uafhængige vin- og spiritus virksomheder, med egen import af vin og spiritus fra hele verden, produktion, aftapning og grossistsalg.

Taster Wine ønsker at insource og automatisere toldhåndteringen, og dermed udnytte de muligheder, som LTS tilbyder til optimering og automatisering af deres toldprocesser.

Da Taster Wine forestår handel både inden- og udenfor EU, ønsker de et komplet system til håndtering af Told og spiritus afgifter, og for at undgå at arbejde i to eller flere systemer, har virksomheden brug for ét system, så de selv kan kontrollere f.eks. EMCS-transporter gennem EU, med korrekt digital dokumentation overfor myndighederne.

Løsning

Valget faldt på Lectors toldløsning LTS (Logistics Trading Services), som med tilhørende EMCS-modul understøtter digital kommunikation med myndighederne.

EMCS er et obligatorisk elektronisk ledsagedokument og en kvittering for afsendelse og modtagelse af afgiftspligtige varer, som anvendes ved køb og salg mellem EU-lande.

EMCS-modulet består af en række funktioner, der bl.a. understøtter både modtagelse og afsendelse af EMCS elektronisk og dermed sikrer den påkrævede overvågning af forsendelsen.

Modulet sørger også for at danne et EMCS administrativt dokument, som skal følge varerne til deres destination.

Generering af dokumenterne til disse services hentes fra OUTBOUND standardmodulet for eksport af varer og fra INBOUND modulet for import af varer. Derudover er der også mulighed for at benytte følgende funktioner i modulet:

  • Kvittering for modtagelse
  • Annullering af forsendelse
  • Afvise/delvis Afvise EMCS forsendelse
  • Skift af destination
  • Påmindelse fra myndigheder (hvis EMCS ikke er afsluttet inden for tidsfristen)
  • Angive årsager til forsinkelse


Udbytte

EMCS-modulet er fuldt integreret i Lectors cloudbaseret standardløsning LTS, som understøtter hele toldprocessen fra import af varer fra lande uden for EU, toldoplagsregnskab, og til salg til lande inden- eller uden for EU.

Automatiseringen har medført besparelser på tid til toldhåndtering, samt en reduktion af omkostninger i processen. Indtastning af data i forbindelse med oprettelse af et EMCS-dokument er markant reduceret, ved at modtage data fra kundens ERP-system, som kan sættes op til automatisk udfyldning af bestemte rubrikker.

Du kan hente kundecasen som PDF her.

Taster Wine A/S er én af Danmarks største privatejede og uafhængige vin- og spiritusvirksomheder, med egen import, produktion, aftapning og grossistsalg samt opkøb af vin fra hele verden og import vin og spiritus.

Hovedkontor, lager og produktion ligger i Brøndby lige uden for København. Lageret er på ca. 13.000 m2 med en kapacitet på ca. 5.000.000 flasker, hvorfra der leveres til indkøbskæder, supermarkeder, købmænd, discountkæder, specialforretninger, hoteller og restauranter samt til duty-free/travel retail sektoren og eksportmarkederne.

Læs mere om Taster Wine her.

“Automatiseringen har medført besparelser på tid til toldhåndtering, samt en reduktion af omkostninger, med mindre indtastning af data i forbindelse med oprettelse af EMCS-dokumenter, hvor data nu automatisk hentes fra vores ERP-system.”

Karsten Hansen
IT-manager
Taster Wine