Cabi vælger TeamShare

Med TeamShare har Cabi opnået et bedre overblik over deres projekter.

Udfordring

Cabi havde en traditionel løsning, hvor dokumenter blev håndteret på fællesdrev.

Det var ønsket at få opdateret og effektiviseret håndteringen af dokumenter og korrespondance på de forskellige projekter, samtidig med at der var indgået aftale om aflevering til Statens Arkiver.

Det var vigtigt at løsningen var nem at gå til, samt at det fremadrettet var muligt at udvide brugen af den valgte løsning til f.eks. at omfatte CRM-funktioner og lignende.

Til daglig anvender medarbejderne Outlook og Officepakken, så det var ønsket at den nye løsning kunne arbejde sammen med de kendte værktøjer.

Løsning

TeamShare kunne som standardløsning anvendes til hurtig og effektiv dokumenthåndtering, samt arkivering af mails.

Det var også muligt at indlæse de eksisterende data i TeamShare, således at derbåde kunne arbejdes videre på eksisterende sager, samtidig med at der blev konverteret data til aflevering til Statens Arkiver sideløbende, således at aftalen blev overholdt uden at arbejdet gik unødigt i stå i mens.

TeamShare blev integreret i Outlook og Office-pakken, således at medarbejderne kunne arbejde videre, som de var vant til.

Udbytte

Cabi har fået en effektiv løsning, som kan understøtte medarbejderne i deres daglige arbejde, samtidig med at de arbejder med kendte værktøjer.

Alle de eksisterende dokumenter er overført til TeamShare fra de gamle netværksdrev, og har gjort det let for medarbejderne at finde overblik over deres projekter og dokumenter og samarbejde på tværs af teams.

Du kan hente kundecasen som PDF her.

Du kan hente kundecasen som PDF her.

Cabi er et landsdækkende non-profit videns-, konsulent- og netværkshus, der arbejder for at fremme virksomhedernes samfundsansvar og plads til flere på arbejdsmarkedet. Vores opgave er at holde landets jobcentre og virksomheder opdaterede med den nyeste viden og de bedste metoder til nedbringelse af sygefravær og til rekruttering og fastholdelse af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere om Cabi her.

“Vi har med TeamShare integreret i Outlook og Microsoft Office opnået et bedre overblik over dokumenter og mails på de forskellige projekter, samtidig med at samarbejdet på tværs af teams er gjort lettere.”

Anne Friis Johansen
Projektchef hos Cabi