Seminar om fastholdelse af medlemmer 29. november 2023 kl. 9 – 13 i København

Lector afholder seminar om fastholdelse af medlemmer onsdag den 29. november 2023 kl. 9.00 – 13.00, hvor vi retter fokus på brug af data og understøttelse af medlemsrejsen med digitale værktøjer.

Seminaret afholdes i samarbejde med Groupcare, som er Nordens førende leverandør af medlemssystemer.

Mange organisationer oplever fald i deres medlemstal. Det er afgørende at medlemmerne føler sig engagerede og hørte, så de oplever værdien af at fastholde deres medlemskab, også fordi det er omkostnings- og tidskrævende at rekruttere nye medlemmer. 

På seminaret vil vores eksisterende kunder fortælle om, hvordan de konkret arbejder med at fastholde deres medlemmer.

Herudover vil der være indlæg fra Lector og Groupcare om, hvordan man udnytter digitale værktøjer til at skabe værdi for medlemmerne.

Ønsker du at deltage i frokosten efter arrangementet, bedes du venligst anføre dette i din tilmelding, gerne med anførelse af vegetar, hvis dette ønskes.

Endelig agenda for arrangementet vil blive udsendt senere.

Seminaret afholdes hos: Scandic Spectrum, Kalvebod Brygge 10, 1560 København V.

Tilmelding: Senest den 20. november 2023 via mail til Hanne Boutrup hab@lector.dk med navne og e-mailadresser samt ønske om frokost på de personer, der deltager.

Deltagelse er gratis.

Du kan læse mere om TeamShare her.

Du kan også læse mere om Groupcare her.