Seminar om digital innovation for medlemsorganisationer 2. februar 2023

Lector afholder Seminar om digital innovation for medlemsorganisationer torsdag den 2. februar
2023 kl. 8.30 – 13.00
, hvor vi retter fokus på omsætning af forretningsstrategi til digitale løsninger,
som gør en forskel.

Mange organisationer er afhængige af en tæt sammenhæng mellem forretningsstrategi,
innovation og digitalisering for at lykkes med deres målsætninger.
På seminaret vil vores kunder fortælle om, hvordan de organiserer og omsætter forretningsønsker
til digitale løsninger.

Herudover vil der være indlæg om Lectors vision for det digitale medlem, og roadmap for Lectors
digitale platform de kommende år.

Ønsker du at deltage i frokosten efter arrangementet, bedes du venligst anføre dette i din
tilmelding, gerne med anførelse af vegetar/veganer, hvis dette ønskes.

Agenda:
8.30 Åbning med kaffe og morgenbrød
9.00 Velkomst
9.15 Løbende forretningsudvikling af kundeservice v/ Rejsekort
10.00 Pause
10.15 Sammenhængende medlems-it v/ Groupcare A/S
10.45 Digital innovation med TeamShare
11.15 Pause
11.30 Strategiske standpunkter og erfaringer v/ IDA
12.15 Afrunding
12.30 Frokost


Seminaret afholdes hos: IDA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Tilmelding: Senest den 30. januar 2023 via mail til Hanne Boutrup hab@lector.dk med navne og
email adresser samt frokost på de personer, der deltager.

Hent invitationen til seminar her.

Vi glæder os til at se dig!