Seminar om sammenhængskraft i projektstyring og strategiske indsatser 25. januar 2024 kl. 9 – 13 i København

Lector afholder seminar om sammenhængskraft i projektstyring og strategiske indsatser den 25. januar 2024 kl. 9.00 – 13.00, hvor vi retter fokus på brug af data og understøttelse af projektstyring og kommunikation med kunder og samarbejdspartnere.

Mange forsyningsvirksomheder har løbende en række strategiske indsatser prioriteret af bestyrelsen og samtidigt en række driftsprojekter. Projekterne udføres af rutinerede eksperter og en række dedikerede fagsystemer. TeamShare giver muligheder for projektstyring, hvor overblikket synliggøres forskelligt for bestyrelsen, ledelsen og projektledelsen.

På seminaret vil vores eksisterende kunder fortælle om hvordan de konkret arbejder med TeamShare.

Herudover vil der være indlæg fra Lector om, hvordan man udnytter digitale værktøjer til at skabe værdi for medlemmerne.

Detaljeret agenda for arrangementet vil blive udsendt senere.

Seminaret afholdes hos: Scandic Spectrum, Kalvebod Brygge 10, 1560 København V.

Tilmelding: Senest den 18. januar 2024 via mail til Hanne Boutrup hab@lector.dk med navne og e-mailadresser.

Ønsker du  at deltage i frokosten efter arrangementet, bedes du venligst anføre dette i din tilmelding, gerne med anførelse af vegetar, allergier mv.

Deltagelse er gratis.

Du kan læse mere om TeamShare her.