2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Lector på Rammeaftale hos Sundhedsdatastyrelsen

08. dec. 2017

HKKF vælger TeamShare

04. dec. 2017

Lector støtter Knæk Cancer 2017

12. okt. 2017

Movia vælger TeamShare

06. okt. 2017

ERFA-møder 2. halvår 2017

22. aug. 2017

FødevareDanmark har valgt TeamShare

20. jun. 2017

Feedback - Lector Kundetilfredshedsundersøgelse

14. jun. 2017

Zizzi Denmark ApS vælger LTS

24. apr. 2017

TeamShare til Fredningsnævn i Danmark

Fredninger har i snart 100 år været et meget vigtigt redskab til at beskytte landskaber, naturen, dyr og planter og deres levesteder.

Gennemførelse af fredninger sker i særlige nævn – fredningsnævn.

Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren. Et medlem der udpeges at miljø- og fødevareministeren, og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, det pågældende areal er beliggende. Dvs. disse medarbejdere er til daglig ansat i forskellige myndigheder som f.eks. Danmarks Domstole etc.

TeamShare er valgt pga. muligheden for Ekstern Adgang fra en vilkårlig pc med blot en internetforbindelse og kan fungere som en perfekt platform til behandling og deling af fredningssager.

Alle medarbejdere i landets 13 fredningsnævn har nu gennemført en uddannelse i TeamShare og alle fremtidige fredninger vil blive journaliseret og behandlet med TeamShare.

Lector har stået for denne uddannelse i samarbejde med Miljøstyrelsen.


Fredningsnævnene behandler primært to typer sager – sager om nye fredninger, afgørelse om, at et område skal fredes – ofte sager, der strækker sig over flere år, samt sager om dispensationer fra fredninger, typisk ansøgning om opførelse af byggeri eller lign., der ikke umiddelbart er i forhold til den pågældende fredning. Det enkelte fredningsnævn udgør en selvstændig myndighed.

Læs mere om Fredningsnævn i Danmark her.

03. apr. 2017

Lector deltager i DANVA Årsmøde 2017

08. mar. 2017

Lector støtter Landsindsamling 2017

01. mar. 2017

Lector støtter Danmarks Indsamling 2017

26. jan. 2017

Klagenævnet for Domænenavne har valgt ESS

03. jan. 2017