ComputerWorld Breakfast Club

Lector og Amgros holder indlæg på ComputerWorld Breakfast Club seminar om Dokumenthåndtering d. 10. februar 2010 fra 8.30 til 10.30.

Med udgangspunkt i den succesfulde implementering af TeamShare hos Amgros fortælles om baggrunden for Amgros’ valg af TeamShare samt det udbytte løsningen giver deres brugere.

Amgros har valgt en standard TeamShare løsning og Lector har konverteret data fra det tidligere anvendte dokumenthåndteringssystem fra Traen, Acadre.


Link til tilmelding: ComputerWorld Breakfast Club