Fremtidens Forsyningsselskab ’24 – Seminar om sammenhængskraft i projektstyring og vidensfastholdelse 19. marts 2024 i København

Lector afholder Seminar om sammenhængskraft i projektstyring og vidensfastholdelse den 19. marts 2024 kl. 8.30 – 13.00 Scandic Spectrum i København, hvor vi retter fokus på understøttelse af projektstyring og dokumentstyring af anlægs- og driftsprojekter.

Mange forsyningsvirksomheder har både en række strategiske indsatser som er prioriteret af bestyrelsen og en række driftsprojekter. Projekterne udføres af rutinerede eksperter i en række dedikerede fagsystemer, samtidig med opretholdelse af en stabil forsyning.

Det giver en koordineringsopgave for at sikre en målrettet organisering af arbejdet. Transparens af fremdrift i porteføljen af driftsprojekter og strategiske projekter er derfor en succesfaktor for bestyrelse og ledelse af forsyningsprojekter.

Digitalisering af virksomhedens projektmodel giver sammenhæng mellem projektledere, fagfolk og ledelse med en samlet kilde helt uden unødige statusrapporter og dobbeltarbejde, som forsinker udførslen af arbejdet.

Dokumentproduktion og dokumentation i anlæg og drift er en anden væsentlig succesfaktor. For at viden kan fastholdes og rapportering kan foregå effektivt er det vigtigt med en ensretning og styring af hvordan data bliver nedfældet i dokumenter.

Det gælder projekt- og anlægsdata, men også grunddata fra andre systemer samt metadata om dokumentet. Fokus på effektiv dokumentproduktion og dokumentets livscyklus gør produktion og fremsøgning af retvisende og korrekt dokumentation hurtigt og effektivt.

På seminaret vil vores eksisterende kunder fortælle om arbejdet med projektmodeller og vidensfastholdelse. Herudover vil der være indlæg fra Lector og Omnidocs om anvendelse af vores digitale platform til understøtte forsyningsselskaber.

Agenda:

08.30   Åbning med morgenmad
09.00   Velkomst & introduktion v/ Lector
09.15   Dokumentlivscyklus v/ Omnidocs
10.00   Pause og networking
10.15   Vidensfastholdelse i Forsyning v/ Forsyningsselskab
10.45   Sammenhængskraft i forsyning v/ Lector
11.15   Pause
11.30   Projekt- og porteføljestyring i Odense Renovation v/ Poul Juul Hansen, Odense Renovation
12.15   Afrunding og diskussion
12.30   Frokost og tak for i dag

Seminaret afholdes:

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 8.30 – 13 på Scandic Spectrum, Kalvebod Brygge 10, 1560 København V.

Tilmelding:

Senest 12. marts 2024 via mail til Hanne Boutrup hab@lector.dk med navne og e-mailadresser.

Frokost:

Ønsker du at deltage i frokosten efter arrangementet, bedes du venligst anføre dette i din tilmelding, gerne med anførelse af vegetar, allergier mv.

OBS! Deltagelse er gratis.

Du kan hente invitationen her.

Du kan læse mere om TeamShare her.

OBS: