Danske Fysioterapeuter halverer tidsforbruget med digital ansøgning om ydernumre i TeamShare

Med ny digital ansøgning om ydernumre i TeamShare halveres tidsforbruget for medarbejderne, samtidig med at medlemmerne får en hurtigere sagsbehandling.

Danske Fysioterapeuter behandler mellem 1000 – 1200 ansøgninger om ydernummer om året for fysioterapeuter, som arbejder under sygesikringsoverenskomsten.

Tilmeldingen sker ved at fysioterapeuten udfylder og sender et skema til Danske Fysioterapeuter, som sikrer at fysioterapeuten er autoriseret, hvorefter skemaet sendes til regionen.

Lia Ellehuus, Danske Fysioterapeuter: ”95% af de indsendte ansøgninger ryger nu direkte videre til regionen. Det sparer værdifuld tid og hjælper både os og vores medlemmer.” 

Du kan læse mere om hvordan Danske Fysioterapeuter halverer tidsforbruget i TeamShare med digital ansøgning om ydernumre her.