Settlements

Dette modul foretager en automatisk nedtælling af varer indskrevet i told-lagerregnskabet, baseret hovedsageligt på faktureringsdata.

Modulet danner en Customs Clearance Deklaration (CCL) for varer til fri omsætning, eller en udførsel for varer til 3. lande. CCL-deklarationer vises efterfølgende til manuel kontrol i Inbound-modulet, mens udførslerne vises i Outbound-modulet.  

Toldoplag og toldskyld kan overvåges, hvor modulet sammenholder data/status mellem det fysiske lager og de toldregnskabsmæssige registreringer. Fortoldning af varer fra toldoplag til fri omsætning automatiseres, baseret på datasættet for udgående varer. Naturligvis med den fornødne logik til styring optimalt valg af toldpuljer (T1/T2).

Settlements overview

Nedskrivning af toldoplaget baseret på faktureringsdata. LTS sikrer toldafregning på varer til fri omsætning og udførsler på varer til tredjeland, samt dokumentation af varer som sendes på T-DOC.

Auto Settlements
Automatisk nedtælling af alle LTS registrerede varer ved overførsel af faktureringsdata til LTS. Der generes automatisk en udgående Shipment, hvis bestemmelseslandet er udenfor EU. Dette er gældende både for varer til fri omsætning (T2), samt toldoplagsvarer (T1) 4.

Customs Clearance
Toldoplagsvarer som sendes til EU, sættes på en Customs Clearance Deklaration (CCL) og betaling af toldskyld registreres automatisk hos SKAT.