Danish English

Toldlager

 

Har man et toldlager, så kan man helt undgå at betale told af varerne, hvis de reeksporteres ud af EU igen - og tolden ryger som bekendt lige ned på bundlinjen med fuld styrke.

   

Hvis varerne ikke re-eksporteres, skal der først betales told, moms og afgifter på det tidspunkt varerne forlader toldoplaget og fortoldes til fri omsætning i EU.

     

Ved toldoplag type D opnås fuld logistisk frihed, som bl.a. betyder at toldpligtige varer og ikke toldpligtige må opbevares sammen samt at der ikke eksisterer nogen form for tidsmæssig begrænsning.

     

Om systemet...

 • Automatisk opskrivning af varer på toldlagerregnskabet, ved modtagelse i EU.
 • Automatisk fraførelse og fortoldning af varer, som sælges til kunder i EU og fraførelse af varer som sælges til kunder udenfor EU. Dermed er toldlagerregnskabet altid ajourført og korrekt.
 • Fuld sporbarhed og historik på alle importerede og eksporterede varer.
 • Automatisk sikring af forretningslogik. Eks. hjemtagne returvarer fra EU bliver gensolgt til EU og toldpligtige varer re-eksporteres ud af EU.
 • Brugervenligt design med samlet overblik over hvilke medarbejdere der arbejder med hvilke sager, samt iøjnefaldende visning af sagstyper, sagens status m.v.
 • Systemets lean orienterede arbejdsrutiner skaber maksimal kost effektivitet, hvorved redundante og ikke værdi skabende funktioner kan identificeres og frigøres.
 • Alle import tolddokumenter håndteres elektronisk sådan at virksomhedens manuelle toldpapir styrings- systemer overflødiggøres. Dvs. ingen tidsforbrug på papir- og mappestyring, færre fejl og fuld elektronisk sporbarhed. Eksempelvis besluttede en kunde, ikke at indføre toldlager type D, før end elektronisk styrede tolddokumenter kunne integreres i toldsystemet og dermed behandles automatisk.
 • Check funktion af hvilke dokumenter der skal oprettes eller rykkes for. Hvis tolddokumenterne ikke ankommer rettidigt, kan varer ikke importeres (leveres).
 • Systemet arbejdstilrettelægger dagens arbejde – ”første sager først”.
 • Automatisk kontrol og mail notifikation sikrer at deadlines overholdes og i forbindelse hermed undgå bødestraffe.
 • Sæt af nødvendige data sammenstilles automatisk til en mail funktion, der sikrer et hurtigt workflow fra virksomheden til speditøren, når varen nærmer sig grænsen.

Om os…

 

IT-virksomheden Lector leverer knowhow og systemløsninger til toldhåndtering i internationale danske virksomheder.

 

I takt med at globaliseringen foregår, bliver arbejdet med administrativt at kunne håndtere told og toldlagre mere og mere komplekst og omfangsrigt. Der er derfor mange ressourcer, både finansielt og indsatsmæssigt, at spare ved at sikre en optimal tilrettelæggelse af arbejdet. Lector har gennemført implementeringen af et fuldt egenudviklet toldsystem til en af de største danske internationale virksomheder. Vi har herigennem opnået et vidensniveau, som bestemt er anvendelig for andre virksomheder, indenfor både det toldfaglige og selve håndteringen af de mange data, der er relateret til opgaverne. Læs mere om os på www.lector.dk.

 

Læs mere her.

Læs mere om toldsystemet LTS

 

        Lector  l  Ordrupvej 101  l  2920 Charlottenlund  l  Tel. +45 44 50 21 50 l  info@lector.dk  l  CVR-nr. 10 02 16 18  l  Følg os på Linkedin Ikon

© Lector 2020