Danish English

 

Danske Fysioterapeuter vælger TeamShare

 

Med TeamShare har Danske Fysioterapeuter fået et komplet overblik over deres medlemmer.

 

Udfordring

 

Danske Fysioterapeuter havde en utidssvarende løsning. Et skifte til Microsoft Outlook og Office-pakken var på forhånd besluttet, og der skulle findes en nyere dokumenthåndteringsløsning, som kunne passe ind i det nye setup.

 

Behovet for at kunne yde medlemmerne den bedst mulige service, når de kontaktede Danske Fysioterapeuter, var i højsædet, sammen med ønsket om at kunne gøre det lettere for medarbejderne at arbejde sammen på tværs af afdelinger og sager. Medlemsinformationerne var spredt over flere systemer og overblikket manglede.

  

Det var vigtigt at systemskiftet gik så glat som muligt, og at der ikke blev tabt informationer undervejs. Overgangen skulle ske fra en dag til den næste, så sagsbehandlere og andre medarbejdere ikke blev afbrudt i arbejdet.

 

Løsning

 

TeamShare leveres som standardløsning med integration til Offi­ce og Outlook, og opleves i stedet som en samlet løsning uden behov for at skifte. Det gør det lettere at tage systemet i brug fra første dag.

 

Med en specialtilpasset brugergrænseflade, får medarbejderne alle vigtige oplysninger vist på samlede skærmbilleder. En integration til Navision sørger desuden for, at de vigtigste medlemsoplysninger overføres og vises i det samlede overbliksbillede.

 

Alle eksisterende sager og dokumenter blev overført, så der kunne arbejdes videre i TeamShare.

  

En integration til telefonsystemet gør, at sagsbehandleren automatisk kan få vist alle oplysninger om det medlem der ringer, ved at trykke på en enkelt tast.

   

Udbytte

  

TeamShare er, med skiftet fra Notes til Microsoft, en del af den nye pakke, som medarbejderne fik. Så i stedet for at have oplevelsen af to systemer tidligere, fik de nu en samlet løsning. Derudover er integrationen til telefonsystemet med til at strømline arbejdsgangen ved håndtering af opkald fra medlemmerne, som i samme ombæring får en bedre service og indgang til deres fagforening.

 

Derudover er der med integrationen til Navision sørget for, at alle medlemmers oplysninger er opdaterede begge veje, og at data fra Navision sendes til TeamShare, således at sagsbehandlere med det samme kan få de vigtigste oplysninger.

 

Alle medlemsoplysninger er samlet i et overblik, og Danske Fysioterapeuter kan tilbyde deres medlemmer den bedst mulige service fra første kontakt.

 

Taeppe FYS

 


 

Du kan hente kundecasen som PDF her.

 


 

Danske Fysioterapeuter er fag- og interesseforening for over 15.000 fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende med ca. 70 medarbejdere, som varetager den daglige drift samt medlemshenvendelser, politik og forhandlinger.

  

Læs mere om Danske Fysioterapeuter her.

  


 

Tilbage

 

 

NNN FYS Logo

 

“Vores medlemsservice er blevet markant bedre.

 

Vi har nu et bedre overblik, og vi kan møde vores medlemmer tæt på deres faktiske situation - ved hver henvendelse.”

  

Nicolai Robinson

Arbejdsmarkeds- og forhandlingschef hos

Danske Fysioterapeuter

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Lector  l  Ordrupvej 101  l  2920 Charlottenlund  l  Tel. +45 44 50 21 50 l  info@lector.dk  l  CVR-nr. 10 02 16 18  l  Følg os på Linkedin Ikon

© Lector 2022