Danish English

Data Life Cycle Management (DLCM)


Lectors Data Life Cycle Management (DLCM) er et product, som bygger på Oracles Information Lifecycle Management facilitet data partitionering. Ved at opdele, eller partitionere, store tabeller kan dataejeren flytte ældre data til forskellige mere hensigtsmæssige medier for arkivering, mens der stadig kan tilføjes eller ændres på nyere data.

 

DLCM tilføjer et ekstra abstraktionslag på toppen af Oracles partitionering. Ved at bruge denne abstraktion lettes arbejdet for DBA'en ved omlægning og vedligehold af store datamængder. Samtidig gøres partitionering tilgængelig for dataejeren, der på nem vis kan definere en livscyklus og planlægge og omlægning og styre informationsopdelingen efterhånden som tiden går.

 

 

Central ILM styring

 

DLCM giver et såkaldt single point of entry, således at al planlægning og styring kan foretages fra samme klient for mange databaser, med samme eller forskellige versioner.

 

 

En partitionering til en anden

 

Nye skabeloner kan påtrykkes tabeller, som allerede er partitioneret.

 

 

Planlægnings-statistik

 

DLCM kan opsamle statistik til hjælp for planlægningsprocessen. Denne statistik giver et forslag til hvilke tabeller, der er umiddelbare kandidater for en partitionering.

 

 

Trinvis genetablering efter nedbrud

 

Tablespaces kan af DLCM placeres i flere områder (Recovery Containers), og det tillader, at det enkelte område kan genetableres i en separat proces. DLCM genererer kommandoer for denne trinvise genetablering.

 

 

Ikke-partitionerede tabeller

 

Planlægning af en omlægning af en ikke partitioneret tabel kan foretages i arbejdstiden og udføres på et passende tidspunkt, evt. udenfor normal arbejdstid.

 


 

Du kan finde DLCM referencer her.

 

Ønsker du at vide mere om DLCM, så kontakt Lector på +45 44 50 21 50 eller info@lector.dk.

  


 

 

        Lector  l  Ordrupvej 101  l  2920 Charlottenlund  l  Tel. +45 44 50 21 50 l  info@lector.dk  l  CVR-nr. 10 02 16 18  l  Følg os på Linkedin Ikon

© Lector 2019