Danish English

Logistics Trading Services

Overblik


 

I forbindelse med transport og håndtering af varer, er der generelt fokus på omkostningsbesparelser og forbedring af kvalitet i leverancen hos slutkunderne.
  

Logistics Trading Services (LTS) er en cloudbaseret standardløsning, der understøtter hele toldprocessen fra import af varer fra lande uden for EU, toldoplagsregnskab, og til salg til lande inden- eller uden for EU.

 

LTS består af fire hovedmoduler, Inbound, Warehouse, Settlements og Outbound, og de understøttende moduler Data Exchange, Reports og Administration.

 

Hvert modul indeholder en række funktioner, der understøtter hele toldangivelses-processen ved import af varer fra ikke-EU lande, og dermed sikrer at varerne bliver deklareret korrekt ved fortoldning, i forhold til anvendte varekoder og værdifastsættelse.

  

LTS består af følgende moduler:


 

 

  Warehouse Outbound Inbound Settlements Administration Data Exchange Reports LTS

  

Sådan fungerer LTS


 

LTS leveres med alle nødvendige toldrelaterede systemkoder præinstalleret, samt adaptere/interface til data-integration med eget ERP-system og eksterne systemer (SKAT), samt mulighed for eksport af filer til samarbejdspartere.

  

Hver adapter indeholder et Data Refinement Module, der sikrer en høj datakvalitet, og minimering af fejl.

  

Udveksling af data med LTS håndteres af en file manager (LDEA), der kører 24/7, hvorved manuel indtastning minimeres, og fokus flyttes til kontrol og rapportering, som sikrer bedre overblik og færre fejl i processen.

 

Toldlager


 

Vælger du at anvende Aktiv forædling/Toldlager, varetager LTS håndteringen af processerne omkring dette, og sikrer at betaling af told enten:

  • Udskydes, så det først sker ved salg af varer til lande indenfor EU.
  • Eller helt elimineres ved salg af varer til lande udenfor EU.

Der er omfattende dokumentationskrav til virksomheder, som anvender toldoplag.

 

Toldoplagsmodulet inkluderer funktionalitet, til sammenligning med den fysiske lagerbeholdning, regnskab og historik, således at der er fuld sporbarhed for samtlige toldoplagstransaktioner. Hvilket sparer tid, og skaber tryghed for dig som virksomhed, i forbindelse med eventuelle kontrolbesøg.

 

 Master Data LTS M

 

  

LTS er en cloudbaseret standardløsning, som kræver minimal integration til dit ERP-system, hvorved driftsmæssige udfordringer for din IT-afdeling undgås.  

 

Ved at anvende LTS kan du:


 

  • Udskyde betaling af told til det tidspunkt, hvor varen bliver solgt til lande indenfor EU (forbedret Cash Flow).
  • Undgå dobbeltfortoldning ved reeksport til lande udenfor EU.
  • Reducere eksterne omkostninger.
  • Sikre korrekt tarifering af varer, samt bibeholde viden om tarifering i virksomheden. 
  • Få mulighed for toldfrit salg af varer til store kunder inden for EU (kræver at kunden selv har toldoplag i EU).
  • Reducere anvendt tid til arbejdet med dine toldprocesser - da fokus flyttes fra indtastning til kontrol.
  • Reducere fejlkilder, ved angivelse af varer til SKAT, via fuld sporbarhed og historik på alle importerede- og eksporterede varer.

 


 

Du kan finde LTS referencer her.

 

Vil du høre mere om LTS, så kontakt Claus Bruus Olesen på cbo@lector.dk eller ring på mobil nr. +45 31 41 49 10.

 


 

 

 

 

 

Nyhed
Schou Company
Schou Company har valgt LTS...
Nyhed
Ilse Jacobsen

Ilse Jacobsen vælger LTS som ny toldløsning...

Nyhed
Søstrene Grene
Søstrene Grene har valgt LTS...
KundeCase
BESTSELLER
BESTSELLER effektiviserer sin toldbehandling...
KundeCase
House Doctor
LTS - store besparelser på toldhåndtering...
Download PDF
KundeCase

BESTSELLER

House Doctor

Download
LTS

Produktvideo

        Lector  l  Ordrupvej 101  l  2920 Charlottenlund  l  Tel. +45 44 50 21 50 l  info@lector.dk  l  CVR-nr. 10 02 16 18  l  Følg os på Linkedin Ikon

© Lector 2018