Danish English

 

ESS til Pengeinstitutankenævnet

 

Udfordring

 
Pengeinstitutankenævnet gennemgår store forandringer for tiden. Digitalisering, hvor det skal være muligt at klage online og kommunikere elektronisk, øget krav til sikkerhed og dokumentation i forhold til behandling af personfølsom data, udfordrer i den grad de privatgodkendte ankenævn, og den måde disse behandler 

klagesager på.

 
Pengeinstitutankenævnet havde behov for at kunne imødekomme ovennævnte udfordringer, og samtidig være med til at sikre, at medarbejdere/sagsbehandlere hos Pengeinstitutankenævnet overholder reglerne for sagsbehandlingsfristen på 90 dage.

  

Løsning

 
Med udgangspunktet i opgradering af ESS (Elektronisk Sags System) og de tilhørende moduler ESS Web og ESS Portal, samt en fuld integration til mødeplatformen First Agenda, digitaliserer Pengeinstitutankenævnet alle processer omkring sagsbehandling af kundehenvendelser, med fokus på effektivt at håndtere sagsforløb
og de dertil knyttede dokumenter med flere parter og høringer.

   

Udbytte

 • Mulighed for at klage online og udveksle informationer elektronisk
 • Mulighed for at kommunikere med eksterne parter, uden at disse parter har direkte adgang til ESS
 • Sikker adgang til sagsdokumenter
 • Overblik for alle sagsparter
 • Færre henvendelser omkring status på en sag, da parterne selv har
 • overblikket
 • Mere effektiv og struktureret sagsforløb med flere parter og høringer
 • Kortere sagsbehandlingstid
 • Nemmere at dokumentere alle registrerede hændelser i et sagsforløb
 • Mulighed for at rapportere til ledelsen, og levere statistikker tilorganisationen
 • Understøtter behov for at imødekomme krav i forbindelse Persondataforordningen

 


 

Du kan hente kundecasen som PDF her.

 


   

Pengeinstitutankenævnet er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager over pengeinstitutter.

 
Pengeinstitutankenævnet blev stiftet i 1988 af Den Danske Bankforening og Danmarks Sparekasseforening (nu Finansrådet) samt Sammenslutningen Danske Andelskasser og Forbrugerrådet.

 
I 2014 modtog Ankenævnet 433 nye sager. Pengeinstitutankenævnets sekretariat
behandler ligeledes klager for Ankenævnet for investeringsfonde og Ankenævnet for fondsmæglerselskaber.

 

Læs mere om Pengeinstitutankenævnet her.

  


  

Tilbage

 

 

NNNNN

Pengeinstitutankenaenvet Stor

        Lector  l  Ordrupvej 101  l  2920 Charlottenlund  l  Tel. +45 44 50 21 50 l  info@lector.dk  l  CVR-nr. 10 02 16 18  l  Følg os på Linkedin Ikon

© Lector 2018